Wersja obowiązująca od 01.07.2018 do 31.07.2018

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.