Wersja obowiązująca od 01.11.2018 do 30.11.2018

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.