Wersja obowiązująca od 01.03.2018 do 31.03.2018

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.