Wersja obowiązująca od 01.02.2018 do 28.02.2018

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.