Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Zaproszenie na 2-dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” 2-3.10.2017 r.

Termin:

02.10.2017 do 03.10.2017
, godz.
9:00 - 16:00

data dodania szkolenia: 12.09.2017

UWAGA!!! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 25 września 2017 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony potencjalnych Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” w ramach RPO WZ 2014-2020

Kiedy?

  • 2-3 października 2017 r., w godz. 9:00-16:00 

Gdzie?

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – ul. Mickiewicza 41, sala konferencyjna

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn.25 września 2017 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.  Pobierz plik

Cel spotkania:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl