Termin:

26.06.2018
, godz.
10:00 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 19.06.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza na bezpłatne SZKOLENIE pt. FORUM dla Przedsiębiorców "Jak się rozwinąć? – wspieranie rozwoju TWOJEJ FIRMY  z wykorzystaniem Funduszy Europejskich”, które odbędzie się w Szczecinku godz. 10:00 – 15:00 w Krono Design Center, ul. Pilska 2, Szczecinek, sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@powiat.szczecinek.pl do dnia 25.06.2018r. do godz.: 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

26.06.2018 r. godz.: 10:00 – 15:00.

Gdzie?

Krono Design Center

ul. Pilska 2

78-400 Szczecinek

sala nr 6 (budynek Politechniki Koszalińskiej).

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich  przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności firmy.


Podczas szkolenia zostaną  zaprezentowane dostępne możliwości finansowania i wsparcia przedsiębiorców oraz pracodawców w zakresie:

 • certyfikowanych szkoleń / kursów zawodowych / studiów podyplomowych dofinansowanych do 80% ich wartości;
 • inwestycji w projekty dotyczących działalności produkcyjnej i usługowej przedsiębiorstwa obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do stworzenia trwałych miejsc  pracy – dofinansowanie do 55% ich wartości;
 • omówienie nowego instrumentu wsparcia dla inwestycji w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji – zachęty i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców;
 • ulgi  na działalność badawczo – rozwojową;
 • granty na doradztwo  - działania wspierające inwestycje w proces innowacji w przedsiębiorstwie w zakresie: transferu technologii,  tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP, kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych, (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów, opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne. – dofiansoawne 50% kosztów kwalifikowanych;
 • finansowanie innowacyjnych  przedsięwzięć w ramach programu Horyzont 2020;
 • przedstawienie oferty Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w zakresie wsparcia działalności firmy – nowe rynki zagraniczne.

Program Spotkania:

 • 10:00 – 10:10 Rejestracja uczestników spotkania
 • 10:10 – 10:20 Czym jest sieć PIFE? – Kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku – prelegent: Małgorzata Kucharska-Kazirod Specjalista ds. Funduszy Europejskich LPI Szczecinek
 • 10:20 – 10:35 Rola PARR w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - działania na rzecz przedsiębiorców – prelegent: Bartosz Świtała – Zastępca Kierownika Zespołu ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów  Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku
 • 10:35 – 11:30 Polska Strefa Inwestycji - nowy program zachęt inwestycyjnych dla firm planujących nowe inwestycje/reinwestycje z uwzględnieniem zwolnień w podatku dochodowym. Ulga na działalność badawczo-rozwojową – prelegent: Krzysztof Wojtowicz – Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte na region Gdańsk-Szczecin
 • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45 – 12:30 Specjalistyczne usługi doradcze wspierające innowacje w MŚP– prelegent: Samanta Ułybin  Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
 • 12:30 – 12:50 Zachodniopomorskie miejscem Twojej inwestycji – prelegent Magdalena Woźniak-Miszewska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
 • 12:50 – 13:30 Złoto dla innowacyjnych czyli firmy w programie Horyzont 2020 – prelegent: Katarzyna Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT Szczecin
 • 13:30 – 13:50 Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP – prelegent: Krzysztof  Bałkowski Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
 • 13:50 – 14:00 Przerwa kawowa
 • 14:00 – 14:40 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia – przedstawienie zasad konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – prelegent: Małgorzata Kucharska-Kazirod, Joanna Radomska Specjaliści ds. Funduszy Europejskich LPI Szczecinek
 • 14:40 – 15:00 Pytania i odpowiedzi - dyskusja

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek
tel./fax 94 372 92 50/47
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.