Termin:

28.10.2019
, godz.
10:00 - 15:15
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.10.2019

Informacje o Szkoleniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na szkolenie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach działania 1.8 - Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego finansowanego z RPOWZ 2014-2020, które odbędzie się w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2,  w godz. 10:00-15:15.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpi-koszalin@wzp.pl  do dnia 25.10.2019 do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

28 październik 2019, w godzinach 10:00 – 15:15

Gdzie?

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie,
Al. Monte Cassino 2,
sala konferencyjna 128

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Program  szkolenia:

 • 10:00-10:15 Rejestracja uczestników
 • 10:15-10:20 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.
 • 10:20-10:30 Informacje na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)
 • 10:30-11:00 Omówienie założeń strategii ZIT KKBOF - Biuro obsługi ZIT w Koszalinie
 • 11:00-12:00 Główne założenia konkursu dla działania 1.8 - WW RPOWZ
 • 12:00-12:15 Przerwa
 • 12:15-13:15 Procedura wyboru projektów dla Działania 1.8 -WW RPOWZ
 • 13:15-14:45 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.8 - WW RPOWZ
 • 14:45-15:15 Podsumowanie / Pytania indywidualne uczestników

Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
al. Monte Cassino 2.
tel. 94 31 77 405 (409 lub 407)
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.