Termin:

20.09.2017
, godz.
9:30 - 15:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 06.09.2017

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania RPO zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 4.9  RPO WZ na lata 2014-2020 – konkurs nr : RPZP.04.09.00-32-005/17  .

Kiedy i gdzie?

 • 20 września 2017 r., w godz. 9:30-15:00, Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska - gmin uzdrowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1056).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres gpi@wzp.pl do dnia 18 września 2017 r., do godziny 12:00.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepoełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Organizator spotkania

 • Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, Szczecin, e-mail: gpi@wzp.pl, tel. 800 34 55 34
 • Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin.

Program spotkania

 • 9:30 - 9:45          Powitanie uczestników i przedstawienie programu spotkania
 • 9:45 - 10:45        Główne założenia konkursu dla Działania 4.9
 • 10:45 - 10:50      Przerwa
 • 10:50 - 11:20      Procedura wyboru projektów
 • 11:20 - 11:30      Przerwa
 • 11:30 - 12:15      Wniosek o dofinansowanie dla Działania 4.9 cz. 1
 • 12:15 - 12:25      Przerwa
 • 12:25 - 13:25      Wniosek o dofinansowanie dla Działania 4.9 cz. 2
 • 13:25 - 15:00      Pytania indywidualne uczestników, zakończenie spotkania