Termin:

05.12.2017
, godz.
10:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 27.11.2017

Informacje o spotkaniu

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego. Podczas spotkania omówione zostaną formy i możliwości wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Specjalista ds. Funduszy Europejskich w Szczecinku omówi zagadnienia z wiązane z tematyką funduszy europejskich. Przedstawiona zostanie także program rozwoju obszarów średnich miast – Pakiet Miast Średnich.


Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinku: lpi@szczecinek.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 04.12.2017 r. do godz. 14:00.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

5 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 – 14:00, w Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Wałczu, Plac Wolności 1,

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia

  • 10:00 - 10:10 Rejestracja uczestników spotkania.
  • 10:10 – 10:40 Czym jest sieć PIFE – kilka słów o Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku.
  • 10:40 – 11:15 BLOK I Pakiet Miast Średnich -  Wsparcie Rozwoju średnich miast
  • 11:45 – 12:00 Przerwa
  • 12:00 – 13:30 BLOK II Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
  • 13:30 – 13:45 Przerwa
  • 13:45 – 13:15 BLOK III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
  • 13:15 – 14:00 Podsumowanie i dyskusja.

Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku
ul. Warcisława 16, 78 – 400 Szczecinek
Tel./fax. 94 372 92 50,
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl