Termin:

12.12.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 26.11.2018

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na „Spotkanie informacyjne dotyczące harmonogramów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Krajowych Programów Operacyjnych na rok 2019”, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie: gpi@wzp.pl do dnia 10.12.2018 r. do godziny 12:00. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

12.12.2018 r. - 10:00 – 13:00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do zainteresowanych tematyką spotkania, w tym m.in.: osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli: NGO, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.

Program spotkania

9:50 - 10:00 Rejestracja uczestników spotkania.

10:00 - 10:20 Wprowadzenie w tematykę Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020.

10:20 - 11:45 Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego.

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa.

12:00 - 12:30 Harmonogram naborów wniosków na rok 2019 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych.

12:30 – 13:00  Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin,
tel.: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.