Termin:

10.12.2018
, godz.
9:30 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 29.11.2018

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na „Spotkanie informacyjne w Szczecinie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie  w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie: gpi@wzp.pl do dnia 07.12.2018 r. do godziny 12:00. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

10.12.2018 r. - 09:30 – 13:00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin.

Dla kogo?

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Program spotkania

09:30-09:40 Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.

09:40-10:30 Główne założenia konkursu dla działania 1.5.

10:30-10:45 Przerwa.

10:45-11:30 Procedura wyboru projektów.

- Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.

11:30 -11:45 Przerwa.

11:45-13:00 Wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.5.

- Pytania.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
ul. Kuśnierska 12b, 70-539 Szczecin
tel.: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Szczecin, 70-203, ul. Wyszyńskiego 30
tel. 91 44 11 100, e-mail: wwrpo@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.