Termin:

28.03.2018
, godz.
10:00 - 12:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.03.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach  zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. "Fundusze Europejskie na rozwój szkół  i placówek prowadzących kształcenie zawodowe", które odbędzie się 28 marca 2018 r., w godz. 10:00-12:00, w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 27 marca, do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy i gdzie?

28 marca 2018r., w godz. 10:00-12:00, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Dla kogo?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 8.6 mogą się ubiegać:

 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia  i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U.2015.2009 ze zm.).
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Organizator spotkania

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
  ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce,
  tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Program spotkania

 1. Rejestracja Uczestników.

 2. Blok I Przedstawienie Sieci PIFE.

 3. Blok II Przedstawienie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 4. Przerwa.

 5. Blok III –– Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 6. Blok IV – sesja  pytań i odpowiedzi / konsultacje indywidualne.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy:

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów,
 • pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.