Termin:

16.04.2019
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 02.04.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na rozwój turystyki wodnej, rowerowej
i poznawczej", które odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. w godz. 11:00 – 13:30 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 12 kwietnia 2019 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

16.04.2019 r. 11:00 – 13:30.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209.

Dla kogo?

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom.

Program spotkania

 • 10:45 – 11:00 - Rejestracja Uczestników.

 • 11:00 – 11:15 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 • 11:15 – 13:00 – Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, typ projektów: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej:
  -cele i założenia programu.
  - zagadnienia formalny.
  - zasady przygotowania wniosku.

 • 13:00 – 13:30 - Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.