Termin:

26.02.2020
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.02.2020

Informacje o Spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach wraz z Wydziałem Wdrażania Działań Środowiskowych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 2.10 RPO WZ (dotacja do 85 %), które odbędzie się 26 lutego 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00  w  Pyrzycach, Starostwo Powiatowe, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, sala nr 209".

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi@pyrzyce.pl do dnia 24 lutego 2020 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

26.02.2020 r. godz.11:00 – 14:00

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce (sala nr 209)

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do następujących podmiotów:

 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Program spotkania

 • 11:00 - 11:10 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
 • 11:10 - 11:25 Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 • 11:25 - 11:40 Możliwości dotacyjne z RPO WZ  wynikające z harmonogramu konkursów na rok 2020.
 • 11:40 - 12:30 Omówienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.10
 • 12.30 - 12.40 Przerwa
 • 12:40 - 13:30 Zasady przygotowania wniosku w ramach Działania 2.10
 • 13:30 - 14:00 Podsumowanie / pytania od beneficjentów.

Organizatorzy spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Infolinia: 91 881 13 02, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych RPO
ul. Jagiellońska 32u/5, 70-382 Szczecin
tel. +48 91 44 10 300

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.