Termin:

10.12.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 26.11.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z  Funduszy Europejskich", które odbędzie  się  10 grudnia 2018 r. w godz: 10:00 – 13:00 w Wydziale Zamiejscowym  Urzędu  Marszałkowskiego w Koszalinie ul. Monte Cassino 2 – sala konferencyjna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi-koszalin@wzp.pl do dnia 7 grudnia 2018r. do godz: 14:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

10.12.2018  - 10:00 – 13:00.

Gdzie?

Wydział Zamiejscowy  Urzędu  Marszałkowskiego w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2 – sala konferencyjna.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do potkanie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia będących osobami bezrobotnych lub osobami pracującymi, które zainteresowana są:

- bezpłatnymi  szkoleniami i kursami finansowanymi  z UE;

- ofertą pożyczek  z umorzeniem na kształcenie;

- możliwościami dokształcania dla pracodawców i pracowników.

Program spotkania

10:00 – 10:15  Rejestracja uczestników spotkania.

10:15 – 10:20  Przedstawienie programu spotkania.

10:20 – 10:40  Informacja na temat Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).

10:40 – 11:30 Bezpłatne szkolenia, kursy finansowane z UE (oferta skierowana do osób pracujących i do osób bezrobotnych powyżej 18 roku życia).

11:30 – 11:45  Przerwa kawowa.

11:45 – 12:45  Podnieś swoje kwalifikacje dzięki pożyczce oraz dofinansowania do 80% na usługi rozwojowe dla pracodawców  i pracowników – Baza Usług Rozwojowych.

12:45 – 13:00  Pytania i odpowiedzi – dyskusja

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
Infolinia: 94 31 77 405, 94 31 77 407, 94 31 77 409
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl  

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.