Termin:

22.03.2018
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 14.03.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach serdecznie zaprasza na indywidualne spotkania – rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których będzie można otrzymać informację m.in. o:

  • wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków. 

Kiedy?

  • 22 marca 2018 r., godz.11:00 – 13:30.

Gdzie?

  • Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

Dla kogo

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Stara Dąbrowa.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4,
74-200 Pyrzyce,
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303 
e-mail: lpi@pyrzyce.pl