Termin:

20.10.2017
, godz.
11:00 - 13:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.10.2017

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Kiedy

  • 20 października 2015 r. godz. 11:00 – 13:30

Gdzie

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach, ul. Okrzei 5, Lipiany 

Dla kogo

Konsultacje kierowane są do osób z terenu gminy Lipiany.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303
e-mail: lpi@pyrzyce.pl