Termin:

28.07.2017
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 13.07.2017

Informacje o Spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmują m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowanie kursów/szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Dla kogo?

Mobilne Punkty Informacyjne skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gmin Marianowo.

Kiedy?

28 lipca 2017 r., godz.: 10:00 – 12:30,

Gdzie?

Urząd Gminy Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20, 73-112 Stara Dąbrowa.

Organiztaor spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4,

74-200 Pyrzyce,

tel.: 91 88 11 302, 91 88 11 303

e-mail: lpi@pyrzyce.pl