Termin:

13.02.2018
, godz.
11:00 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 31.01.2018

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego RPO WZ 2014–2020.

Kiedy?

  • 13 lutego 2018 r., w godz. 11:00-14:00 

Gdzie?

  • sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych Działaniem 8.3

Zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem. Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 09.02.2018 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

 

Cel spotkania:

  • omówienie kryteriów obowiązujących w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczegolną uwagę
  • przedstawienie roztrzygnięć poprzedniego konkursu, w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

tel. 91 42 56 100, e-mail: sekretariat@wup.pl