Wersja obowiązująca od 22.11.2017 do 11.02.2018

Regulamin Komisji Oceny Projektów WWRPO w ramach ZIT RPO WZ oraz Oświadczenie członka komisji oceny projektów o rzetelności, bezstronności i poufności.