Chcesz mieć wpływ na to, jak będą wygladać znaki, które witać będą kierowców przekraczających granice Pomorza Zachodniego? Weź udział w konkursie na projekt witacza, ogłoszonym przez Marszałeka Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji wizualnej „witacza” jako elementu małej architektury, który zostanie ustawiony przy wojewódzkich i powiatowych drogach na granicach  Województwa Zachodniopomorskiego.

Oprócz funkcji informacyjnej „witacz” powinien definiować charakter regionu i stanowić charakterystyczny znak kojarzony z regionem. Tematem inspiracji przy tworzeniu projektu powinno być Województwo Zachodniopomorskie (mieszkańcy, architektura, kultura, historia) w kontekście przyjaznego i gościnnego regionu.

Koncepcja wizualna powinna także nawiązywać do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, który to umożliwia ciągły rozwój województwa m.in. poprzez budowę infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej a także poprawę warunków życia mieszkańców poprzez inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz infrastrukturę społeczną, zarówno edukacyjną, sportową, jak i ochronę zdrowia
Konkurs trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Autor najlepszego pomysłu otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a nagrodzona koncepcja wizualna zostanie wykorzystana do stworzenia projektu „witacza” Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.konkurs-witacza.wzp.pl