W dniu 9 lipca zebrała się Komisja Konkursowa w składzie: Krzysztof Barczyk (Dyrektor Gabinetu Marszałka UMWZ), Magdalena Bulikowska (Kierownik Biura Turystyki Wydziału Turystyki i Gospodarki UMWZ), dr Magdalena Rzeszotarska – Pałka (ZUT), prof. Waldemar Wojciechowski (AS), dr inż. arch. Jarosław Bondar (UM), Dariusz Baranik (TVP), Artur Ratuszyński (Kurier Szczeciński). Komisja dokonała oceny prac.

Przestrzenny znak Województwa Zachodniopomorskiego (tzw. "witacz") to skomplikowane wyzwanie projektowe. Oprócz spełnienia wymogów formalnych konkursu jego uczestnicy musieli zmierzyć się z problemem idei, symboliki, funkcji, materiału i konstrukcji czy wreszcie skali zaproponowanej formy. Postanowiono odstąpić od merytorycznej oceny prac wg kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu ponieważ uznano, że  najlepsze prace są wykonane co najwyżej poprawnie - prace nie wykraczały poza standardowe rozwiązania w zakresie projektowania „witacza”. W tej sytuacji Komisja Konkursowa jednogłośnie podjęła decyzję o nie wyłonieniu zwycięzcy (zgodnie z § 8 pkt. 6 Regulaminu Konkursu).

W związku z powyższym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę (Uchwała nr 1063/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.) o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na opracowanie koncepcji wizualnej „witacza” Województwa Zachodniopomorskiego bez wyłonienia zwycięzcy.