Ministerstwo Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

Rodzaje projektów

W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać: 

 1. projekty telewizyjne,
 2. projekty radiowe,
 3. publikacje prasowe,
 4. projekty internetowe.

Uczestnicy konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców tytułów prasowych, wydawców portali internetowych, biura reklamy ww. podmiotów oraz producentów nagrań telewizyjnych lub radiowych, spełniających warunki określone w Regulaminie.

Wartość dofinansowania

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w minimalnej wysokości 150 000 zł oraz maksymalnej wysokości dla:

 1. projektów telewizyjnych – 1 500 000 zł (przy czym dla projektów product placement – 400 000 zł oraz dla projektu promującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 400 000 zł),
 2. projektów radiowych – 700 000 zł,
 3. projektów prasowych – 600 000 zł,
 4. projektów internetowych – 900 000 zł.

Tematyka projektów

W konkursie dopuszcza się dofinansowanie jedynie projektów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym (poradnikowym). Tematyka projektów musi mieć charakter horyzontalny, tj. projekty muszą dotyczyć więcej niż jednego programu operacyjnego realizowanego w latach 2014-2020.

Szczególnie ważnymi grupami odbiorców są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby młode. Wsparcie może uzyskać także jeden projekt promocyjny dedykowany promocji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Terminy, liczba projektów

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 9 marca 2016 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.

Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

Ocena wniosków

Wnioski będą oceniane pod kątem formalnym, merytorycznym i budżetowym, według kryteriów wskazanych w Karcie Oceny Projektu. Stanowi ona załącznik do Regulaminu konkursu.

Uwaga:

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa Regulamin Konkursu (PDF 280 KB).

Informacje dodatkowe

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/ Weź udział w promocji Funduszy Europejskich/ Współpraca z mediami i partnerami społeczno-gospodarczymi).

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (PDF 280 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu:

 1. Formularze wniosku o przyznanie dotacji:
  1. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.1. – projekty telewizyjne (DOCX 75 KB),
  2. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.2. – projekty radiowe (DOCX 72 KB),
  3. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.3. – publikacje prasowe (DOCX 74 KB),
  4. Formularz wniosku – linia tematyczna 6.4. – projekty internetowe (DOCX 73 KB).
 2. Karta oceny projektu:
  1. Załącznik 2.1.  Karta oceny formalnej (PDF 99 KB),
  2. Załącznik 2.2. – Karta oceny merytorycznej (PDF 133 KB),
  3. Załącznik 2.3. – Karta oceny budżetowej (PDF 118 KB).
 3. Wzór umowy dotacyjnej (PDF 169 KB),
 4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF 148 KB),
 5. Regulamin pracy Komisji Konkursowej  (PDF 107 KB),
 6. Wzór wizualizacji (PDF 225 KB).

Przydatne informacje:

 1. Informacja o działaniach komunikacyjnych na temat Funduszy Europejskich (PDF 619 KB),
 2. Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020 (PDF 2 MB),
 3. Poradnik językowy „Jak pisać o Funduszach Europejskich?” (PDF 9 MB),
 4. Poradnik „Prosto o konkursach Funduszy Europejskich” (PDF 3 MB),
 5. Rekomendowany szczegółowy budżet projektu (XLS 55 KB).

Najcześciej zadawane pytania:

Najczęściej zadawane pytania z 24 lutego 2016 roku   (PDF 214 KB)

Link: