„Prosto do Funduszy” to tytuł najnowszej kampanii medialnej realizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stanowi ona jeden z elementów otwarcia perspektywy 2014-2020. Ma na celu promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kampania będzie obecna w stacjach telewizyjnych, radiowych oraz w Internecie. Informacje będą też pojawiać się sukcesywnie na profilach MIiR w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Google+).
Rozpoczynająca się kampania jest jednym z działań informacyjnych i promocyjnych, do których państwa członkowskie UE zostały zobowiązane zapisami prawa wspólnotowego. Zgodnie z pkt 2.1.2.a załącznika XII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 do obowiązków państwa członkowskiego należy zorganizowanie szeroko zakrojonych działań informacyjnych promujących uruchomienie programu operacyjnego lub programów operacyjnych.

Portal Funduszy Europejskich

Pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl dostępny jest portal internetowy skupiający aktualne i kompleksowe informacje na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Oferuje on intuicyjną obsługę, a także możliwie prosty i zrozumiały dla użytkownika język.

Co można znaleźć na Portalu?

  • informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje,
  • wyszukiwarkę Dotacji, w której sukcesywnie będą pojawiać się informacje o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go źródło finansowania,
  • wyszukiwarkę szkoleń i konferencji na temat funduszy,
  • dokumenty i przepisy dotyczące Funduszy Europejskich,
  • dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
  • informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich,
Na www.funduszeeuropejskie.gov.pl dostępne są również serwisy wszystkich programów krajowych oraz przekierowania do stron instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE w tym Serwis internetowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - www.rpo.wzp.pl, które docelowo będą zbudowane na podobnych zasadach jak główny portal.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W całej Polsce działa 75 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich*. Zlokalizowane są one w miastach wojewódzkich i w części miast powiatowych. Z konsultacji można skorzystać osobiście bądź wysłać pytanie mailowo lub zadzwonić. Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Punkty informacyjne.

Dla mieszkańców mniejszych miejscowości organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) – tzn. że konsultanci przyjeżdżają na specjalne dyżury, podczas których udzielają informacji z zakresu Funduszy Europejskich. Wiadomości o prowadzonych Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w lokalnej prasie, na stronach internetowych gmin, w których odbywa się akurat MPI lub w zakładce Szkolenia i konferencje.

Odwiedzając Punkty Informacyjne, można:

  • uzyskać pomoc w ustaleniu, czy dany pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
  • skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas realizacji projektu,
  • uzyskać pomoc przy rozliczaniu dofinansowanego projektu.

 

Dodatkowo Punkty organizują szkolenia i spotkania informacyjne. We wszystkich Punktach obowiązują te same standardy obsługi m.in. ustalony, krótki czas na udzielenie odpowiedzi i wydłużone godziny pracy w poniedziałki.

W województwie zachodniopomorskim działa 5 Punktów informacyjnych zlokalizowane są w Szczecinie, Koszalinie, Pyrzycach, Gryficach i Szczecinku. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.

* Stan na 2 kwietnia 2015 r

Szczegółowe informacje na temat kampanii „Prosto do Funduszy”