Pierwsza edycja „Dni Otwartych", która odbyła się w ubiegłym roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w akcji zgłosiło się 970 Beneficjentów z całego kraju, którzy przygotowali ponad 1300 atrakcji dla uczestników odwiedzających projekty. W województwie zachodniopomorskim „drzwi" do projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego otworzyło aż 60 Beneficjentów. 

W tym roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z regionami organizuje drugą edycję „Dni Otwartych Funduszy Europejskich". To doskonała okazja, aby Beneficjenci RPO WZ po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami. Akcja skierowana jest zarówno, do tych którzy już brali udział w pierwszej edycji jak i do tych którzy nie byli zdecydowani. Dzięki udziałowi w „Dniach Otwartych" każdy zgłoszony Beneficjent uzyska możliwość dodatkowej promocji projektu i stanie się uczestnikiem ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.


Aby wziąć udział w akcji wystarczy „otworzyć swój projekt" przynajmniej na jeden dzień, w okresie od 7 do 10 maja. Tegoroczne Dni Otwarte zostaną objęte promocją w ogólnopolskich mediach. Ponadto, na specjalnie uruchomionej stronie internetowej www.dniotwarte.eu będzie można znaleźć informacje o każdym projekcie biorącym udział w akcji, wraz z opisem atrakcji oferowanych przez beneficjenta (tzw. program „Dnia Otwartego"), godzinami otwarcia i mapką dojazdu.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu, prosimy:

  • zapoznać się z regulaminem akcji,
  • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny od 25 lutego 2015 r. na stronie www.dniotwarte.eu.

 

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem atrakcyjności oraz poprawności ich realizacji. W ciągu 14 dni od zgłoszenia każdy Beneficjent otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do udziału w Dniach Otwartych W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji na temat "Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015". 


Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: p. Justyna Jarosz tel. (91) 441 91 93, e-mail: justynajarosz@wzp.pl