Menadżer Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 czyli Bank Gospodarstwa Krajowego w celu dalszej dystrybucji środków wybiera Pośredników Finansowych, którzy następnie udostępniają finansowanie odbiorcom ostatecznym. 

Do kogo należy się zgłosić, aby skorzystać z finansowania w ramach Jeremie 2?

Aktualna lista Pośredników Finansowych wraz z oferowanymi produktami finansowymi, którzy dystrybuują środki z województwie zachodniopomorskim:

Instrumenty pożyczkowe:

Działanie 1.9 

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości www.pfp.com.pl/
  • Pożyczka Inwestycyjna
  • Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna
  • Mikropożyczka
 2. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  www.fundusz.szczecin.pl/
 3. Fundusz Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości www.fundacja.koszalin.pl/
 4. Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o.  www.fpk.stargard.pl
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie  www.sisg.pl/
  • Pożyczka Inwestycyjna
  • Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna
 6. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. http://karrsa.eu/
  • Pożyczka obrotowo Inwestycyjna
  • Mikropożyczka

Działanie 6.4

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości.  www.pfp.com.pl
  • Mikropożyczka