W dniu 23 października 2018 r. w Szczecinie odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Menadżera Funduszu Funduszy a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było głównie omówieniu stanu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach działań 1.9, 1.17 oraz 6.4. Ponadto omówione zostały wyniki postępowań przetargowych na wybór Pośredników Finansowych w ramach działania 6.4 oraz aktualizacja RPD na rok 2018 w kontekście działań 1.9 oraz 1.17.

W ramach kolejnego punktu uczestniczący w obradach Komitetu Doradczego przedstawiciel Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju przedstawił stan prac związanych z uruchomieniem konkursu na wybór Pośredników Finansowych w ramach produktu – linia finansowa.

Na zakończenie posiedzenia Menadżer zaprezentował wnioski i ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli u Pośredników Finansowych.