W dniu 14 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Menadżera Funduszu Funduszy, a także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zaangażowani we wdrażanie instrumentów zwrotnych na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było głównie omówieniu stanu wdrażania Produktów Pożyczkowych w ramach działania 1.9 i 6.4,  dalszych planów związanych z wykorzystaniem tych środków oraz zwiększeniem efektywności ich wydatkowania.

Dyskusji podlegało także działanie 1.17  – Produkt Kapitałowy w zakresie dalszych kroków związanych z implementacją środków na poszczególnych szczeblach ich wdrażania. W toku obrad ustalono, iż najbliższe działania ukierunkowane będą na wybór kolejnych Pośredników Finansowych w poszczególnych działaniach, co przełoży się na szersze udostępnianie środków Ostatecznym Odbiorcom.