W dniu 18 września 2017 r. w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Doradczego, w którym udział wzięli Członkowie Komitetu oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Menadżera Funduszu Funduszy zaangażowani we wdrażanie Jeremie 2 na Pomorzu Zachodnim.

Posiedzenie Komitetu Doradczego poświęcone było w szczególności podsumowaniu wyników przetargu nieograniczonego w sprawie Wyboru Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mikropożyczka”, „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna” „Pożyczka Inwestycyjna” w ramach Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. Przedstawione zostały informacje o ofertach, jakie zostały złożone w ramach postępowania oraz o jego wynikach. Następnie dyskutowano o możliwości wdrożenia produktu poręczeniowego, wskazując na główne różnice pomiędzy konstrukcją tego typu produktów w perspektywie finansowej 2007-2013, a rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach kolejnego punktu Członkowie Komitetu dyskutowali na temat założeń i koncepcji związanych z planowanym wdrażaniem produktu kapitałowego. Rozmowy skupiły się na analizie modelu jego funkcjonowania oraz kluczowych elementach instrumentu.

Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 19 października 2017 roku.