Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
14 087 755.80
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
16 603 350.36
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
16 603 350.36

Wydatki kwalifikowalne:
16 573 830.36

Dofinansowanie:
14 087 755.80

w tym UE:
14 087 755.80

Wkład własny:
2 515 594.56

% dofinansowania:
85.00

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego wpisujących się w korytarz priorytetowej Tras Nadmorskiej. Projekt realizowany będzie na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia realizowana będzie budowa tras rowerowych na terenie gmin: Mielno, Sianów, Darłowo, Postomino oraz miasto Kołobrzeg. Głównym celem projektu jest skanalizowanie ruchu turystycznego i ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę tras rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo. Odcinki trasy rowerowej budowanej w ramach projektu pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Realizacja projektu wpłynie na powierzchnię siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (łącznie na 5,88 ha obszarów cennych przyrodniczo), na liczbę wspartych form ochrony (5 obszarów: Rezerwat „Łazy”, OChK „Koszaliński Pas Nadmorski”, OChK „Pas Pobrzeża na Zachód od Ustki”, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, Jezioro Bukowo, Jezioro Kopań. Projekt wpłynie również na ochronę siedlisk roślinnych (10 szt.). Efektem realizacji projektu na obszary cenne przyrodniczo będzie zmniejszenie antropopresji na tych obszarach dzięki przemyślanemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego.